PREDSJEDNIŠTVO

Predsjednik: Marijan Golub

Zamjenik predsjednika: Tomislav Tuđa

Tajnik: Mladen Brglez

Blagajnik: Goranka Osrečak

Članovi: Branko Kraljić, Nikola Rebić, Marko Mlinarić

 

NADZORNI ODBOR

Član: Željka Šimunec

Član: Josip Žulj

Član: Manuela Šolman

 

SUD ČASTI

Član: Mario Vodolšak

Član: Ninoslav Čirjak

Član: Darinka Pavliša-Kralj

 

LIKVIDATOR

Predsjednik udruge: Marijan Golub